[ เว็บใหม่....กำลังปรับปรุง ลองเข้าไปดูครับ ]

 

circle36_orange.gif

24 - 28 พฤศจิกายน 2557 กีฬาภายในโรงเรียน

circle36_orange.gif

29 - 30 พฤศจิกายน 2557  กีฬาคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขตเพื่อเข่าร่วมปริชาติเกมส์

circle36_orange.gif

25 - 26 ธันวาคม  2557  ปริชาติเกมส์ที่ จ.บึงกาฬ

circle36_orange.gif

10- 11 - 12 ธันวาคม 2557  เขาแข่งขันมหกรรมวิชาการ ที่ จ.สกลนคร

circle36_orange.gif

 


ตารางเรียนของนักเรียน

circle36_orange.gif

มัธยมศึกษาปีที่ 1

circle36_orange.gif

มัธยมศึกษาปีที่ 2

circle36_orange.gif

มัธยมศึกษาปีที่ 3

circle36_orange.gif

มัธยมศึกษาปีที่ 4

circle36_orange.gif

มัธยมศึกษาปีที่ 5

circle36_orange.gif

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอนครู

circle36_orange.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

circle36_orange.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

circle36_orange.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

circle36_orange.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

circle36_orange.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

circle36_orange.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

circle36_orange.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว

circle36_orange.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

circle36_orange.gif

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา

 
ประมวลภาพการแสดงละครยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
ได้รับรางวัลชนะเลิศอนดับหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

ประมวลภาพวันวิทยาศาสตร์ 57


 

หล่อพระประจำโรงเรียน

MOU กับป่าไม้จังหวัดหนองคายครับ วันไหว้ครูปีการศึกษา 2557
 

ประมวลภาพวันสุนทรภู่
 

 

astronomy_hr.gif

ประมวลภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปี การศึกษา 2556

[ Click....!!! ]
56 pictures

ค่ายคุณธรรม ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม. 4
ที่วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง ครับ

[ Click....!!! ]

วันวิสาขบูชา นร.หนองคายวิทย์ โกอินเตอร์ (ลาว)

[ Click....!!! ]

ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
วันที่ 4 เมษายน 2557


astronomy_hr.gif
 สถิติผู้เข้าชม
Get free counter at Cgi2yoU.com
Since 5 May 2013 
Webmaster : boonsong.ch@gmail.com