เปิดเรียนวันที่ 2 พฤษศจิกายน 2558  ครับ เรียนเลยนะครับ
[ตารางเรียน  ตารางสอนทั้งหมดเป็นไฟล์ pdf]

ตารางเรียน  
[M1]  [M2]  [M3]  [M4]  [M5]  [M6]

ตารางสอนครู   
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
วิทย์
คณิต
สังคม
ศิลป์
สุขศึกษา
แนะแนว
การงาน

ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
ทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF ตีลังกาหน้า ตีลังกาหลังอยู่ครับ
มีนักเรียนใจร้อนอยากดู....เชิญครับ ให้ดูไปก่อนนะ......แต่ละไฟล์ใหญ่มากครับ
ไม่รู้ว่าจะดูได้หรือเปล่านะครับ...เย็นนี้จะทำให้ใหม่

[M.1]   [M.2]    [M.3]    [M.4]    [M.5]    [M.6]        

 เกียวกับอาเซียน (pdf)
- แนวทางการจัดกิจกรรม เกี่ยงกับประชาคมอาเซียน
- แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยม  และความเท่าเทียมทางเพศ
- คู่มือและหลักสูตรอาเซียน
- แนวทางการนำสู่การปฏิบัติ
- แผ่นพับ.....แนวทางการนำสู่การปฏิบัติขิง สพฐ.
 

คู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับโรงเรียนสังกัด สพฐ. (pdf)
- การรับนักเรียน
- การลาออกของนักเรียน
- การย้ายของนักเรียน
- การย้ายเข้าของนักเรียน
-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
- การเทียบโอนผลการเรียน
- การขอใช้อาคารสถานที่ รร. ในสังกัด สพฐ.
-:: คำสั่งสายงานบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 :: -


  สถิติผู้เข้าชม
Get free counter at Cgi2yoU.com
Since 5 May 2013 
Webmaster : boonsong.ch@gmail.com