ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

[ม.1]  [ม.2]  [ม.3]  [ม.4]  [ม.5]  [ม.6]

คำสั่งแต่งคุมสอบกลางภาคเรียน และ แต่งตั้งกรรมการคุมสอบ
 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๓  (หรือรอบ ๓ เมื่อมีผลประเมินรอบ ๓  จาก สมศ.) 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ปรับเป็นตารางสรุปตาม  ตบช.รอบ ๓ : ถ้ามี)
 

 

 สถิติผู้เข้าชม
Must See Places In Paris

Start 11 May 2016
Webmaster : boonsong.ch@gmail.com