===> คำสั่งโรงเรียน <===

[ตารางสอบกลางภาคเรียน]    [คำสั่งคุมสอบ]      [ตัวอย่างการทำข้อสอบ]

 วันไหว้ครูปีการศึกษา 2557
 

ประมวลภาพวันสุนทรภู่
 

circle36_orange.gif

วันที่ 16,17 และ 18 กรกฎาคม สอบกลางภาคเรียน

astronomy_hr.gif

ประมวลภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปี การศึกษา 2556

[ Click....!!! ]
56 pictures

ค่ายคุณธรรม ปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม. 4
ที่วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง ครับ

[ Click....!!! ]

วันวิสาขบูชา นร.หนองคายวิทย์ โกอินเตอร์ (ลาว)

[ Click....!!! ]

ศึกษาดูงาน
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
วันที่ 4 เมษายน 2557


ขออนุญาตใช้มุมนี้สอน Reading ม.5 ครับ คลิกที่ภาพครับ

 

astronomy_hr.gif
 สถิติผู้เข้าชม
Get free counter at Cgi2yoU.com
Since 5 May 2013 
Webmaster : boonsong.ch@gmail.com